Главная

medgrid.immsp.kiev.ua

 

     

Про проект

 

Проект "Медична Грід-система для популяційних досліджень в галузі кардіології на базі даних електрокардіограм" виконується в рамках національної науково-технічної програми "Впровадження та застосування Грід-технологій на 2009-2013 роки". Детальну інформацію про програму можна подивитись тут.

 Актуальність використання сучасних ГРІД- технологій в кардіології полягає у тому, що серцево-судинні захворювання стійко займають перше місце серед причин смертності населення. А серед напрямків підвищення ефективності та своєчасності діагностики ішемічної хвороби та інфаркту міокарда серця найбільш практичним є широке впровадження телемедичних методів діагностики та створення медичних цифрових реєстрів ЕКГ-досліджень. Так, впровадження тільки телемедичних консультацій електрокардіограм (ЕКГ) на каретах швидкої допомоги дозволяє знизити термін надання допомоги з моменту виявлення болю з 6 до 2 годин. А наявність можливості динамічного спостереження за ЕКГ-сигналом у часі значно поліпшує саму ЕКГ-діагностику, як метод.
Найбільш близькою парадигмою ГРІД-проекту, яку можна розглядати в якості  прототипу для проекту, що пропонується, є  Grid-enabled medical devices, Innovation in eHealth, and the OpenECG network paradigm (C.E. Chronaki, F. Chiarugi, and M. Reynolds).
Впровадження в Україні інформаційних технологій для накопичення та інтелектуальної обробки даних ЕКГ-обстежень усіх регіонів дозволить також виконувати важливі популяційні дослідження та виявити особливості еволюції ЕКГ-сигналу для пацієнтів, що є характерними для різних регіонів України. Результати цих досліджень, в свою чергу, дозволять прогнозувати кількісні та якісні характеристики надання медичної допомоги з серцево-судинних захворювань за регіонами та прогнозувати потребу в фармацевтичних засобах для цього напрямку. Ці результати проекту будуть корисними не тільки лікарям, а також організаторам охорони здоров'я, а також страховій медицині.

Інформація про колектив виконавців проекту та учасників Віртуальної Організації (ВО) Medgrid.

Медичний партнер проекту - Центр телемедицини МОЗ України, м.Київ
Співвиконавець проекту - компанія "Елекс" (розробник МІС "Доктор Елекс") м.Львів
Технічні партнери проекту - компанія "Тредекс", м.Харків, компанія "Ютас", м.Київ.

Презентацію про результати виконання проекту в 2010 році можна скачати тут.

Презентацію про результати виконання проекту в 2011 році можна скачати тут

Презентацію про результати виконання проекту в 2012 році можна скачати тут.

Презентацію про результати виконання проекту в 2013 році можна скачати тут.

 

Last modified: 21 лют 2014